miércoles, 18 de abril de 2012

Publicado el segundo boletín de la Cofradía de los Danzantes de San Lorenzo / San Lorentzoko Danzanteen Kofradiaren bigarren boletina argitaratuaYa se puede consultar en la página web de la Cofradía de los Danzantes de San Lorenzo de Pamplona el segundo número de su boletín. Basta con entrar en la dirección www.danzantesdesanlorenzo.com/boletin para acceder a él. Se puede consultar en formato revista, o en PDF. El soporte digital en el que se publica proporciona un mayor alcance a los contenidos, los cuales en su mayoría están sujetos a una licencia Creative Commons que permite su mayor difusión de manera gratuita pero segura.

Poco a poco el boletín busca ir ampliando su alcance y expansión, contando con colaboraciones externas de diversos lugares, si bien Navarra sigue siendo el eje central del mismo. De hecho, cualquier interesado puede aportar sus textos para futuros números.

En este segundo número se han recogido cinco artículos: el de Jesús Pomares ofrece una visión diferente sobre el origen y fundamento de las danzas de Ochagavía. El investigador Àngel Vallverdú ha colaborado desde Cataluña explicando su punto de vista sobre la recuperación de danzas tradicionales y aportando datos de su entorno. Además, Jorge Urdánoz se traslada en su trabajo al jolgorio de los Sanfermines del Barroco pamplonés el año en que fue estrenada la actual capilla del Santo. El maestro de danza Peio Otano ha mirado dos curiosas fotografías antiguas desde diferentes puntos de vista y por otra parte, gracias a Fernando Hualde, en este boletín se pueden conocer un poco mejor las cada vez más olvidadas coplas y celebraciones del los días de San Gregorio y San Nicolás en valles cada vez más despoblados de Navarra. Pero el contenido no acaba aquí. Además de estos artículos acompañados de interesantes fotografías e ilustraciones, el boletín incluye el comentario de una antigua fotografía de los ya desaparecidos alabarderos de Pamplona. Finalmente, la sección de breves está dedicada a los quince años de existencia de los Danzantes de San Lorenzo.

*          *          *

 Dagoeneko kontsultagarri dago Iruñeko San Lorentzoko Danzanteen Kofradiaren web gunean euren bigarren boletina eta www.danzantesdesanlorenzo.com/boletina helbidean sartzearekin aski da hura ikusteko. Aldizkari euskarrian edo PDFn ikus daiteke. Publikazioaren euskarri digitalak edukiei irisgarritasun handiagoa eskaintzen die. Eduki gehienak Creative Commons lizentziapean daude eta horrek edukien hedatze zabalagoa ahalbidetzen du, dohainik baina modu seguruan.


Emeki-emeki boletinak irisgarritasun eta zabaltzea indartu nahi ditu, leku askotako kanpoko ekarpenak gehituz, beti ere ardatzak Nafarroa izaten segitzen badu ere. Izan ere, interesa duen zeinahik bere testuak ekar ditzake datozkeen aleetarako.

 Bigarren ale honetan bost artikulu jaso dira: Jesús Pomaresenak Otsagabiako dantzen jatorri eta oinarriaren ikuspegi desberdina dakar. Àngel Vallverdú ikertzaileak Kataluniatik kolaboratu du dantza tradizionalen errekuperazioari buruzko ikusmoldea ekarriz eta bere inguruko datuak emanez. Gainera, Jorge Urdánozek bere lanean Iruñeko Barrokoko Sanferminen zalapartara lekualdatu du bere burua, Santuaren oraingo kapera estreinatu zen urtean hain zuzen. Peio Otano dantza maisuak bi argazki zahar berezi begiratu ditu ikuspuntu desberdinetatik eta bestalde, Fernando Hualderi esker, boletin honetan apur bat hobeki ezagutu ditzakegu gero eta ahantziago dauden San Gregorio eta San Nikolasen kopla eta ospakizunak, Nafarroako bailara gero eta hustuago zenbaitetan. Baina edukiak ez dira hemen amaitzen. Argazki eta irudi interesgarriez hornitutako artikuluez gain, jadanik desagertuak dauden Iruñeko alabarderoen argazki zahar baten iruzkina dakar boletinak. Azkenik, labur esandakoen atala San Lorentzoko Danzanteen hamabost urteko bizitzari eskainia dago.