jueves, 26 de mayo de 2011

Los Danzantes de San Lorenzo mañana en Paternáin / San Lorentzoko Danzanteak bihar Paternainen


Los Danzantes de San Lorenzo bailarán mañana, día 27 de mayo, a las 20:00 en Paternáin dentro de las fiestas patronales.

Será un acto cargado de emociones, ya que el motivo de nuestra visita, además de alegrar las fiestas, no es otro que hacer un homenaje al que fuera presidente del concejo, vecino de la localidad y miembro de los Danzantes de San Lorenzo, el filólogo y amigo Joxemiel Bidador, que nos dejó el pasado año. Pasaremos una agradable tarde acompañando a su familia y como a Joxemi le hubiera gustado, con una buena cena.

*          *          *


San Lorentzoko Danzanteek bihar, maiatzak 27, Paternainen dantzatuko dute 20:00etan, herriko festen barnean.

Emozioz beteriko ekitaldia izanen da, gure bisitaren zioa ez baita kontzejuko presidente, herriko biztanle eta San Lorentzoko Danzanteen kide izandako Joxemiel Bidador filologo eta lagunari omenaldia egitea baizik, iaz utzi baikintuen. Arratsalde goxoa pasako dugu bere familia laguntzen eta Joxemik nahi zukeen gisa, afari eder baten inguruan.

martes, 24 de mayo de 2011

Estrenamos boletín on line / boletina estreinatu dugu on line

Tras el éxito de la página web estrenada hace unos meses, la Cofradía de los Danzantes de San Lorenzo ha dado un nuevo paso con la creación de un boletín electrónico. Se puede consultar a través de la web en la dirección www.danzantesdesanlorenzo.com/boletin.

Nace con el objetivo de sacar el mayor partido a las nuevas tecnologías en soporte digital, que permiten una rápida difusión de la información y el saber. La licencia Creative Commons a la que está sujeta esta publicación, busca, precisamente, potenciar esa fácil propagación y uso de los materiales recogidos en él.

En el boletín tiene cabida una amplia temática que parte del ámbito en que trabaja la cofradía: los danzantes y Pamplona, pero abarca también infinidad de materias y lugares que se pueden considerar inmersos en conceptos como festividad y rituales festivos antiguos en Europa y sus colonias: esta publicación intentará mostrar que elementos tan aparentemente inconexos o generales como indumentaria, música, teatro, danza, fiesta taurina, culto religioso o costumbres tienen una clara interdependencia.

La publicación, que tendrá una periodicidad iregular, está abierta a toda persona o colectivo que tenga material que aportar. En la propia web se pueden encontrar las directrices que se deben seguir para publicar en el boletín.


Este primer número cuenta con los artículos de Juan José Martinena sobre las fiestas en barrios de Pamplona, de Ekaitz Santazilia en torno a la originalidad iconográfica de los gigantes de Pamplona, de Jesús Pomares sobre las danzas de espadas y de Fernando Hualde que nos acerca al baile del ttun-ttun roncalés. Además incluye dos fotografías antiguas comentadas de los danzantes de Elciego (Rioja Alavesa), una reseña bibliográfica sobre las danzas, figuras y personajes del Corpus Christi valenciano a cargo de Jorge Urdánoz, y concluye con una sección breve sobre la labor etnográfica del obispo cabredano Martínez Compañón.

*          *          *

Duela hilabete zenbait estreinatutako web gunearen arrakastaren ondotik, San Lorentzoko Danzanteen Kofradiak pauso berri bat egin du boletin elektronikoa sortuz. Web gunearen bidez kontsultatzen ahal da www.danzantesdesanlorenzo.com/boletina helbidean. 

Euskarri digitalean dauden teknologia berrietatik ahal bezainbesteko hobaria lortzeko sortu da, informazioaren eta ezagutzaren hedadura lasterra ahalbidetzen duten heinean. Argitalpen honek duen Creative Commons lizentziak hain zuzen, hemen jasotako materialen hedatze eta erabilera erraza bultzatu nahi du.

Boletin honetan gaitegi zabalak izanen du lekua, hobekien ezagutzen dugun eremutik abiatzen dena: danzanteak eta Iruña, baina horrekin batera, gai eta leku mordoa barne hartzen ditu, Europa eta bere kolonietako festa eta antzineko erritualen gisako kontzeptuetan islatutzat jo genitzakeenak: jantziak, musika, antzerkia, dantza, zezen-festa, kultu erlijiosoa edo ohiturak bezalako elementu itxuraz loturarik gabeek edo orokorrek interdependentzia argia dutela erakusten saiatuko da argitalpen hau.

Foto / Arg.: M. Larramendi
Argitalpenak periodizitate irregularra izanen du eta ekarpenak egiteko gisako materiala duen pertsona edo elkarte orori zabalik dago. Web gunean berean aurkitzen ahal dira boletinean argitaratzeko jarraitu beharreko arauak.

Lehen aleak honako artikuluak ditu: Juan José Martinenarena Iruñeko auzoetako festen inguruan, Ekaitz Santaziliarena Iruñeko erraldoien originaltasun ikonografikoari buruz, Jesús Pomaresena ezpata-dantzen gainean eta Fernando Hualderena, Erronkariko ttun-ttun dantzara hurbiltzen gaituena.Gainera Eltziegoko (Arabar Errioxa) danzanteen bi argazki zahar daude, dagozkien iruzkinekin, Valentziako Corpus Christiaren dantza figura eta pertsonaien gaineko aipamen bibliografikoa Jorge Urdánozek paratua eta amaitzeko Cabredoko apezpiku Martínez Compañónen lan etnografikoari buruzko atal laburra dakar.